• Voltage-dependency of loads and its role in voltage control strategies 

      Flataker, Aurora Marie Fosli (Master thesis, 2019)
      En spenningsreguleringsstrategi kan sees på som et bevisst valg tatt av nettselskapet om å holde spenningene i nettet i den nedre eller øvre delen av det tillatte spenningsbåndet gitt i Forskrift om leveringskvalitet (FoL). ...