• Fundamental verdsettelse Equinor ASA 

   Flagstad, Martin Johansen; ; Horgøien, Mathias Malvik (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne masteroppgaven var å komme med et estimat på verdien til egenkapitalen til Equinor ASA og tilhørende aksjekurs per 01.01.2022. Sammen med den faktiske aksjekursen på tidspunktet for verdsettelsen, på ...
  • Fundamental verdsettelse XXL ASA 

   Hultin, Tore Fjelde; Flagstad, Martin Johansen; Horgøien, Mathias Malvik; Sørensen, Jonas Holen (Bachelor thesis, 2020)
   XXL har lenge vært et selskap preget av sterk vekst og solid inntjening. De siste par årene har selskapet opplevd motgang, både når det gjelder negative avsløringer rundt selskapet, dårlige værforhold og generell markedsuro. ...