• Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede 

      Fløystad, Martin (Master thesis, 2010)
      Hensikten med oppgaven har vært å undersøke behovet for forskjellige funksjoner som bør implementeres i en standardpakke for smarthus rettet mot funksjonshemmede. Det ble bygget en modell med det utstyret som var tilgjengelig ...