• Regnskapsanalyse av Sandmoen Bed & Breakfast AS 

      Forfod, Sander Skjetne; Flønes, Daniel; Dragsnes, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse og strategisk analyse av overnattingsvirksomheten Sandmoen Bed & Breakfast AS. Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan den økonomiske utviklingen til bedriften ...