• Context-Aware Services in Aquaculture - FiFaMoS - Fish Farm Monitoring System 

   Grødal, Jon Arne; Paaske, Frank Gjervik (Master thesis, 2006)
   This thesis focuses on context-aware services that make decisions based on the situation (i.e. context) of the involved entities. Context may in general be based on user input, sensed or derived (e.g. combination of multiple ...
  • Context-Aware Services in Aquaculture: FiFaMoS - Fish Farm Monitoring System 

   Grødal, Jon Arne; Paaske, Frank Gjervik (Master thesis, 2006)
   This thesis focuses on context-aware services that make decisions based on the situation (i.e. context) of the involved entities. Context may in general be based on user input, sensed or derived (e.g. combination of multiple ...
  • Fôrleveranse til oppdrettsanlegg Demonstrasjon DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Ellingsen, Ingrid H.; knudsen, øyvind; Alver, Morten; Haugen, Tony Idar; Sanne, Finn Otto; Bjarnar, Morten Lund; Hjøllo, Bjørn Åge; Høylandskjær, Ståle; Flægstad, Frode; Neshaug, Vegard; Ording, Svein (Research report, 2012)
   Rapporten beskriver planlegging og gjennomføringen av en tenkt forleveranse til ACE sitt oppdrettsanlegg på Tristein. Hensikten var å vise hvordan teknologi og beslutningsstøttesystem, som er videreutviklet i prosjektet, ...
  • Sea Cage Gateway - A Distributed Sensor Management Network in ActorFrame 

   Askgaard, Jens Martin Breivik (Master thesis, 2006)
   This master thesis has been written in connection with the ongoing Sea Cage Gateway (SCG) project, a project investigating the possibility of remotely administering fish farming facilities. These facilities consist of sea ...
  • Valuation of Situated Services 

   Ødegaard, Frøydis (Master thesis, 2006)
   Situated services is an area that is believed to have high business potential for mobile communities. The aim of this study is to investigate whether this hypothesis can be justified or not, by investigating the potential ...