• Jo mere vi er sammen... 

      Fjerstad, Unn- Elisabeth (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne masteroppgaven er se på organiseringen «ledelse i nettverk», og AKSET brukes som case. AKSET ligger i Inderøy kommune og består av 6 enheter, hver med sin enhetsleder. Disse enhetene er: - Inderøy ...