• Eksperimentelt og numerisk studium av glassfiberarmert polyamid (PA) 

      Fjermedal, Ole Sverre (Master thesis, 2015)
      Polyamid (PA) og glassfiberarmert polyamid med fiberandel på 15 vekt% (PA15) og 30 vekt% (PA30) produsert ved sprøytestøping har blitt studert. Det ble utført én-akset strekktester av materialene på prøvestykker med ...