• Sjukenærvær og psykisk helse 

      Fjermedal, Gyro Fjordheim (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgåva var å undersøke om sjukenærvær, krav, kontroll og støtte har ein effekt på seinare nivå av angst- eller depresjonssymptom. Samt å undersøke om angst, depresjon, krav, kontroll og støtte har ein ...