• Digital transformasjon gjennom en samkjørt virksomhet 

   Nilsen, Ingrid R.; ; Slørdal, Hannah Ø. (Master thesis, 2021)
   Det digitale miljøet bedrifter opererer i preges av innovativ digital teknologi, endrede kundebehov og en ny konkurransearena grunnet reduserte inngangsbarrierer og industrilinjer som visket ut. For å holde tritt med dette ...
  • Digitale verktøy i bygg- og anleggsbransjen 

   Arnesen, Ole Jonas (Master thesis, 2020)
   Bygg- og anleggsbransjen har lenge vært preget av fallende produktivitet. For å forbedre denne situasjonen har digitalisering blitt pekt ut som en avgjørende faktor. Det har blitt spådd til å bidra til en betydelig økning ...
  • Digitale verktøy i hjemmetjenesten 

   Hognestad, Jenny; Strøm, Audun (Master thesis, 2019)
   Digitaliseringen av hjemmetjenesten blir av mange sett på som én av løsningene på den kommende eldrebølgen som vil by på store utfordringer for Norges helsevesen. Denne masteravhandlingen tar for seg hvordan bruken av ...
  • Et praksisperspektiv på strategi 

   Christensen, Emma Auran; ; Jørgensen, Tonje (Master thesis, 2021)
   Strategi handler om å peke ut en retning, foreta valg og bestemme hva som skal gjøres. Hvis strategi anses som et objekt, handler strategi om objektets effekter på ytelse. Ved 2000- årsskiftet endret strategi-litteraturen ...
  • Innføring og bruk av RPA-teknologi i kunnskapsarbeid 

   Førde, Lise Charlotte (Master thesis, 2020)
   I et arbeidsliv som i økende grad preges av digitalisering og automatisering berøres også høyt utdannede kunnskapsarbeidere og deres arbeidsplasser, og i den anledning behøver vi innsikt i hva dette innebærer. Denne ...
  • Klynger som drivkraft for næringsutvikling 

   Eide, Julie Moen; Johansen, Martine (Master thesis, 2021)
   Formaliserte klyngeprosjekter har økt i omfang, og har blitt et sentralt innovasjonspolitisk virkemiddel i Norge de senere år, blant annet for å imøtekomme stadig høyere krav om bærekraftig omstilling. Denne masteroppgaven ...
  • Konkurranse med forhandling - kalles det bare en forhandling? 

   Økland, Henriette Carstensen; Hagen, Trine-Lise Pettersen (Master thesis, 2018)
   Alle mennesker forhandler, og forhandlinger er viktig for å oppnå ønskede resultater. Forhandlinger er et mye omtalt tema med omfattende teori innenfor fagområdet. Likevel er det begrenset hvor mye forhandlingsteorien ...
  • Kunnskapsdeling i globale virtuelle team 

   Bøifot, Kristine; Skare, Kristine (Master thesis, 2020)
   En rekke organisasjoner anser i dag etableringen av globale virtuelle team (GVT) som nødvendig for å imøtekomme forutsetningene til et dynamisk samfunn med stadig større krav. Denne masteravhandlingen retter søkelyset mot ...
  • Kunnskapsdelingsbarrierer og digitale kanaler i et internasjonalt høyteknologisk selskap 

   Golitsyna, Ekaterina (Master thesis, 2019)
   I de siste årene har påvirkning av digitalisering økt i alle områder i næringslivet. Digitalisering har ikke bare blitt en kilde av konkurransefortrinn for en organisasjon, men et krav for å opprettholde konkurransedyktighet. ...
  • Mellomledere i endringsprosesser Hvordan lede fra bedriftens fødsel til å bli ledende i bransjen 

   Sund, Malene Fredbo; Tveit, Stine Sonen (Master thesis, 2018)
   Mellomledere er i en unik posisjon hvor de stilles ovenfor krav fra både toppledelse og medarbeidere, og møter særlig mange utfordringer i forbindelse med endringsprosesser. Det vil derfor være hensiktsmessig å vite mer ...
  • Når ikke Covid-19 pandemien slår oss, kan ingen 

   Nygård, Torhild; Bakkene, Rebekka Ch. A. (Master thesis, 2021)
   I mars 2020 bestemte regjeringen at Norge skulle stenges ned grunnet Covid-19 viruset. For å belyse pandemiens påvirkning hos SMBer, har vi studert kulturbransjen i Trondheim og omegn. Som følge av nedstengingen, har dette ...
  • Når ikke Covid-19 pandemien slår oss, kan ingen 

   Nygård, Torhild; Bakkene, Rebekka Ch. A. (Master thesis, 2021)
   I mars 2020 bestemte regjeringen at Norge skulle stenges ned grunnet Covid-19 viruset. For å belyse pandemiens påvirkning hos SMBer, har vi studert kulturbransjen i Trondheim og omegn. Som følge av nedstengingen, har dette ...
  • A ‘quota silo' or positive equality reach? The equality impact of gender quotas on corporate boards in Norway 

   Seierstad, Cathrine; Healy, Geraldine; Le Bruyn, Eskil Sønju; Fjellvær, Hilde (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   10 years after its implementation, we explore the equality reach of the 40% Norwegian gender quota regulation for boards of public limited companies (PLCs) using a multi‐strategy approach (administrative data and interviews ...
  • The art of untangling: High North SME board directors' challenges in understanding strategy, control, and service tasks 

   Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Boards of directors represent an important, but understudied, resource for business development of High North SMEs. We studied board director perceptions of what constitutes the most important board tasks and which activities ...
  • Å forholde seg til ekstern, påtvunget endring - GDPR - til glede og besvær 

   Birkeland, Kristine; Bjelde, Karita Flemmen (Master thesis, 2018)
   I dagens digitale tidsalder er hyppige endringer i bedrifters omgivelser å betrakte som en normalsituasjon. Det er derfor nyttig å vite hvordan bedrifter, og da særlig ledere, reagerer på eksterne påtvungede endringer. ...