• Beregningsprogram for armerte betongskall 

      Fjellheim, Viktor André Å (Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven tar for seg overføring av iterasjonsmetoden til et beregningsprogram i MATLAB. Iterasjonsmetoden er en numerisk beregningsmetode som beregner kapasitetutnyttelsen i armerte betongskall. Bakgrunnen for ...