• Injeksjonspeler som et alternativ til betongpeler 

      Fjellheim, Stefan Halvardsson (Master thesis, 2012)
      Hovedproblemet med betongpeling er knyttet til impulsivt støy og rystelser fra ramming. Med dagens krav til ytre miljøpåvirkning vil man i praksis alltid måtte søke om dispensasjon fra lokale myndigheter for de aktuelle ...