• Arduino 

      Røttum, Ingrid Bjørkan; Røen, John; Fjelle, Stian (Bachelor thesis, 2022)
      Samfunnet er inne i en tid hvor vi står ovenfor en stor teknologisk utvikling. Dette vil føre til at framtidens fagarbeider trenger kompetanse som kan møte samfunnets krav og behov (NOU 2020:2). Gjennom vårt FoU-arbeid ...