• Bestemmelse av tuberkulostatika i blod ved LC-MSMS: Litteraturstudie 

      Axell, Alexander D. Larsen; Fjellanger, Kristin L.; Thorbjørnsen, Helene Ställvik (Bachelor thesis, 2020)
      Metoder for kvantitering av tuberkulostatika (rifampicin, isoniazid og acetylisoniazid) i blod ved bruk av LC-MSMS har blitt studert. Referanser fra litteraturstudiet er hentet fra databasene Medline og Embase. Søket ble ...