• Studenters bruk og opplevelser av Sandkassa 

      Fjøsne, Oda Sofie (Master thesis, 2019)
      Formålet med masterprosjektet var å undersøke hvordan studenter på NTNU Dragvoll bruker og opplever «Sandkassa» i sin studiehverdag. «Sandkassa» var først og fremst etablert og utviklet som et pilotprosjekt for innovative ...