• Bacheloroppgave Shipping Management TS301011 

      Fjørtoft, Stian Werner (Bachelor thesis, 2022)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke ansatte i rederinæringen sine individuelle oppfatninger, følelser og meninger rundt ordningen hjemmekontor. Avhandlingen belyser positive og negative opplevelser. Under Covid-19 ...