• Når det plutselig ringer på døra 

   Fjørstad, Astrid Johanne Tryggestad (Bachelor thesis, 2020)
   Jeg startet dette prosjektet med håp om at ringeklokken kunne lede meg til refleksjon rundt betydningen av innføringen av mer digital hverdagsteknologi for aktørers samspill. Ved å undersøke problemstillingen "hvordan ...
  • Rytmiske kommunikasjonsfellesskap. En kvalitativ studie av teknologiske praksiser i avstandsforhold. 

   Fjørstad, Astrid Johanne Tryggestad (Master thesis, 2022)
   I denne kvalitative studien undersøker jeg hvordan bruk av kommunikasjonsteknologier kan bidra til å redusere utfordringer ved fysiske avstander i avstandsforhold. Masteroppgaven min bygger på en sosialkonstruktivistisk ...