• ABCD3-I and ABCD2 Scores in a TIA Population with Low Stroke Risk 

   Ildstad, Fredrik; Ellekjær, Hanne; Wethal, Torgeir; Lydersen, Stian; Fjærtoft, Hild; Indredavik, Bent (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Objectives. We aimed to evaluate the ABCD3-I score and compare it with the ABCD2 score in short- (1 week) and long-term (3 months; 1 year) stroke risk prediction in our post-TIA stroke risk study, MIDNOR TIA. Materials and ...
  • Complications in the first week after stroke: a 10-year comparison 

   Bovim, Martina Reiten; Askim, Torunn; Fjærtoft, Hild; Indredavik, Bent (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Complications after stroke have been associated with poor outcome. Modern stroke treatment might reduce the occurrence of complications. The aim of this study was to investigate whether the frequency and ...
  • Extended stroke unit service and early supported discharge.: Short and long-term effects 

   Fjærtoft, Hild (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:205, Doctoral thesis, 2005)
   Effekter av utvidet slagbehandling og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå. Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til alvorlig funksjonshemming og død i Norge, i tillegg at sykdommen medfører betydelige samfunnsmessige ...
  • Functional level three months after ischaemic stroke is associated with long-term survival 

   Sletvold, Tora (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Hos pasienter som rammes av hjerneslag har det i de senere år skjedd en bedring i både overlevelse og funksjonsnivå. Tilstanden ved tidspunktet for hjerneslaget har ofte vært utgangspunktet ved vurdering av ...
  • Gaining knowledge through health registers: Utility of the Norwegian Stroke Register and the Norwegian Patient Register - studies of data quality and epidemiologic analyses 

   Varmdal, Torunn (Doctoral theses at NTNU;2016:314, Doctoral thesis, 2016)
   Helseregistre er nyttige verktøy til styring og kontroll av helsetjenesten og kan bidra til medisinsk forskning av høy kvalitet. For å kunne brukes til disse formålene er det imidlertid viktig at datakvaliteten i registrene ...
  • Hjerneslag i Norge 2015-16 - behandling og resultater 

   Varmdal, Torunn; Indredavik, Bent; Phan, Ailan; Fjærtoft, Hild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN I Norge er hjerneslagbehandlingen desentralisert, og pasienter med hjerneslag blir behandlet ved 50 sykehus. Vi har kartlagt slagbehandlingen ved sykehusene og sammenstilt dette med data fra Norsk hjerneslagregister ...
  • Inter-rater reliability of a national acute stroke register 

   Varmdal, Torunn; Ellekjær, Hanne; Fjærtoft, Hild; Indredavik, Bent; Lydersen, Stian; Bønaa, Kaare Harald (Journal article; Peer reviewed, 2015-10-19)
   Background Medical quality registers are useful sources of knowledge about diseases and the health services. However, there are challenges in obtaining valid and reliable data. This study aims to assess the reliability ...
  • Stroke risk after transient ischemic attack in a Norwegian prospective cohort 

   Ildstad, Fredrik; Ellekjær, Hanne; Wethal, Torgeir; Lydersen, Stian; Sund, Janne Kutschera; Fjærtoft, Hild; Schüler, Stephan; Horn, Jens; Bråthen, Geir; Midtsæther, Ann-Grete; Morsund, Åse Hagen; Lillebø, Marja-Liisa; Seljeseth, Yngve Müller; Indredavik, Bent (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background Transient ischemic attack (TIA) is a risk factor of stroke. Modern treatment regimens and changing risk factors in the population justify new estimates of stroke risk after TIA, and evaluation of the recommended ...