• Webløsning for OL-fakkelstafett 

      Fjærestad, Ole Kristian; Holm, Henrik (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Problemstilling: Hvordan tilrettelegge for brukerdeltakelse i en webapplikasjon for OL-fakkelstafett? Denne problemstillingen er aktuell da den i stor grad reflekterer dagens mediebilde. Oppgaven er basert på en ...