• Analyse av ingeniørgeologiske problemstillinger for Vågsbygdporten 

      Fjæran, Jørgen (Master thesis, 2012)
      SammendragVågsbygdporten er en 1,3 km lang vegtunnel bestående av to hovedløp og tre ramper som tilsammen utgjør 3,3 km. Tunnelen bygges som del av prosjektet Fylkesveg 456 ny Vågsbygdvei iKristiansand kommune. Byggingen ...