• Funksjoner ved balansert målstyring i et bankkonsern 

      Fiskvik, Marit (Master thesis, 2012-11-28)
      Hensikten med denne oppgaven er å studere hvilke funksjoner balansert målstyring har i Sparebanken Hedmark. Analysen tar utgangspunkt i bankens virksomhetsstyring på ulike organisatoriske nivåer mellom konsernledelsen og ...