• Biologiske undersøkelser i Altaelva 1981-2006. Oppsummering av kraftreguleringens konsekvenser for laksebestanden 

   Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Finstad, Anders G.; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Hvidsten, Nils Arne; Jensen, Arne J.; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Saksgård, Laila; Næsje, Tor F. (NINA rapport;, Research report, 2007)
   Nøkkelord : kraftregulering, Altaelva, Finnmark, laks, laksefangster, ungfisktetthet, vinterdødelighet, smoltproduksjon, bunnfauna, begroing
  • Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004 

   Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Næsje, Tor F.; Reinertsen, Helge; Koksvik, Jan Ivar; Saksgård, Laila; Hvidsten, Nils Arne; Blom, Hans H.; Fiske, Peder; Jensen, Arne J. (NINA-rapport;43, Research report, 2005)
   Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Elva har en storvokst laksestamme, og en unik kultur og historie knyttet til laksefisket. Stortinget vedtok å utbygge og regulere elva for kraftproduksjon i ...
  • Early-season brown trout (Salmo trutta) migrants grow and survive better at sea 

   Jensen, Arne Johan; Diserud, Ola Håvard; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The timing of seaward migration is a key life-history trait for many anadromous fish species, with growth and survival at sea depending on a match/mismatch scenario between the timing of the sea entry and optimal conditions. ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 1990-2006-Faglig oppsummering: kraftverksregulering, voksen, anadrom laksefisk og fangststatistikk 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Korsen, Ingvar; Rønning, Lars; Fiske, Peder (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie, 0802-0833; 2007:2, Research report, 2007)
  • Gytebestandsmål for laksebestander i Norge 

   Hindar, Ketil; Diserud, Ola; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Jensen, Arne J.; Uggedal, Ola; Jonsson, Nina; Sloreid, Svein Erik; Arnekleiv, Jo V.; Saltveit, Svein Jakob; Sægrov, , Harald; Sættem, Leif Magnus (NINA rapport;226, Research report, 2007)
   Denne rapporten gir forslag til gytebestandsmål for laks (Salmo salar) i 80 viktige laksevassdrag i Norge. Vassdragene er valgt ut på bakgrunn av at de er definert som – eller vurdert som – nasjonale laksevassdrag. Vi har ...
  • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden 

   Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (Research report, 2011)
   Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...
  • Novel large-scale mapping highlights poor state of sea trout populations 

   Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Bakkestuen, Vegar; Einum, Sigurd; Falkegård, Morten; Garmo, Øyvind A.; Garseth, Åse Helen; Skoglund, Helge; Solberg, Monica Favnebøe; Utne, Kjell Rong; Vollset, Knut; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   1. The state of sea trout in 1251 Norwegian watercourses was assessed based on a scoring system for human pressures, abundance data, and local knowledge. 2. Over 16,000 km of rivers and lakes were available to sea trout ...
  • Predation of Atlantic salmon across ontogenetic stages and impacts on populations 

   Falkegård, Morten; Lennox, Robert; Thorstad, Eva Bonsak; Einum, Sigurd; Fiske, Peder; Garmo, Øyvind Aaberg; Garseth, Åse Helen; Skoglund, Helge; Solberg, Monica Favnebøe; Utne, Kjell Rong; Vollset, Knut; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar; Forseth, Torbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Managers and stakeholders increasingly ask whether predation is a driving force behind the poor status of many species, and whether predator control is likely to be a successful management action to intervene. We review ...
  • Repeatable individual variation in migration timing in two anadromous salmonids and ecological consequences 

   Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Consistent individual differences in behavior have been demonstrated for many animals, but there are few studies of consequences of such repeated behavior in the wild. We tested consistency in migration timing to and from ...
  • The risk of individual fish being captured multiple times in a catch and release fishery 

   Thorstad, Eva Bonsak; Diserud, Ola Håvard; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Bjørum, Lars Rasmus Oftedal; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Johansen, Martin Rognli; Lennox, Robert J.; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The proportion of angled Atlantic salmon Salmo salar L. being caught and released has increased. If individuals are repeatedly captured, this may have fish welfare consequences. Of 995 Atlantic salmon tagged during catch ...