• Overtakelse av bygg 

      Firing, Martine (Master thesis, 2015)
      Gevinstene av å gjøre overtakelsene av komplekse byggeprosjekter mer smidige kan være store for alle deltakende aktører i et prosjekt. Det er gjort lite forskning på området og formålet med denne masteroppgaven er å finne ...