• Depresjon etter hjerneslag: et oversett fenomen 

      Enger, Gunhild; Finsrud, Marianne Sortnes; Hansen, Camilla Bjørneseth (Bachelor thesis, 2015)
      NORSK: Bakgrunn: Depresjon er et alvorlig og oversett fenomen etter et hjerneslag, som kan få konsekvenser for livskvalitet. Depresjon forekommer hos ca. 20-40% hos personer etter et hjerneslag. Antall hjerneslag de neste ...