• Lean organisering i norsk arbeidsliv: slutten på medvirkning? 

      Ingvaldsen, Jonas A; Rolfsen, Monica; Finsrud, Henrik D. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Den norske samarbeidsmodellen blir bejublet og utforsket for tiden, vanligvis definert som samspillet mellom velferdsstat, makroøkonomiske styringsmodeller og trepartssamarbeidet. Vi ser i denne artikkelen mer spesifikt ...