• Hvordan benytte MMI i byggeprosjekt 

      Finnland Trøite, Håvard (Master thesis, 2020)
      Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er en del av utviklingen i bygg- og anleggsbransjen der gamle arbeidsmetoder blir byttet ut med nye. Modellmodenhetsindeks (MMI) blir sett på som et av verktøyene som kan bidra i utviklingen ...