• Evaluering av Læringsløpet i Statens vegvesen Region øst. 

   Buvik, Marte Pettersen; Vie, Ola Edvin; Finnestrand, Hanne Gudrun; Skarholt, Kari (Research report, 2017)
   Rapporten presenterer evalueringen av Læringsløpet, en kompetansesatsing for nyansatte i Statens vegvesen Region øst. NTNU og SINTEF har gjennomført evaluering av piloten i Læringsløpet fra 2015 til 2017. Evalueringen ...
  • Evaluering av TK‐Utvikling - Et organisasjonsutviklingsprosjekt i Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen Region øst 

   Buvik, Marte Pettersen; Vie, Ola Edvin; Finnestrand, Hanne Gudrun; Lebesby, Kristin (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Denne rapporten er utarbeidet av NTNU og SINTEF og presenterer evalueringen av prosjektet TK-utvikling; et omfattende virksomhetsutviklingsprosjekt for å utvikle medarbeiderskap og lederskap gjennom partssamarbeid og bred ...
  • Verdikjede fagarbeider 

   Magerøy, Kristoffer; Finnestrand, Hanne Gudrun; Ravn, Johan E.; Solem, Anniken; Øyum, Lisbeth (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har ...