• Verden eldes - vil de fremtidige kompetansebehovene bli en utfordring? 

      Finnes, Annbjørg (Master thesis, 2021)
      Med et bakteppe om at verden eldes så har formålet med masteroppgaven min vært å avdekke om de fremtidige kompetansebehovene vil bli en utfordring, og om synet på dem har endret seg signifikant de siste 20 årene. Jeg ønsket ...