• Optimal Charge Planning in Hybrid Ferry Systems 

      Finnekås, Morten Volland (Master thesis, 2019)
      Klimaendringene er uten tvil en av de største utfordringene vår generasjon står ovenfor. Ny teknologi utvikles imidlertid som følge av denne utfordringen, og gjør sitt inntog i nye løsninger for at vi skal nå internasjonale ...