• Praktisk prosjektledelse i Statens vegvesen 

      Fikse Forbord, Fred (Master thesis, 2019)
      Den norske stat gjennomfører betydelige investeringsprosjekter hvert eneste år. I 2019 bevilger Stortinget svimlende 36,88 milliarder norske kroner til vegformål i Norge. Bevilgningen er blant annet et resultat av norske ...