• Barn med reguleringsvansker i barnehagen 

      Fikke, Hege (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Tittel Barn med reguleringsvansker i barnehagen Problemstilling Hvordan møtes reguleringsvansker hos barn i barnehagen? Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av barnehageansattes forståelse og arbeid ...