• Hvordan kan IDT Solutions AS optimalisere modulpakkingen i sin møbelavdeling? 

      Feste, Lina Marie; Larsen, Fay Wilai; Aune, Jonas Hågensen (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven er gjort i samarbeid med produksjonsbedriften IDT Solutions AS. I undersøkelsen har vi vært med på å observere og samle inn data i forbindelse med deres nye prosjekt for pakking av understell til hev-senk ...