• Stålinnfestinger til betong 

   Ferstad, Jørgen; Overland, Per Anders (Master thesis, 2013)
   I denne masteroppgaven er det blitt gjennomført litteraturstudium, laboratorieforsøk, elementanalyser og sammenligninger med beregninger etter aktuelle beregningsregler. Oppgaven omfatter to forsøksstudier på forankringer ...
  • Stålinnfestinger til betong 

   Ferstad, Jørgen; Øverland, Per Anders (Master thesis, 2013)
   I denne masteroppgaven er det blitt gjennomført litteraturstudium, laboratorieforsøk, elementanalyser og sammenligninger med beregninger etter aktuelle beregningsregler. Oppgaven omfatter to forsøksstudier på forankringer ...