• Dimensjonering av bæreelementer i et multifunksjonelt kontorbygg 

      Fekeramlak, Demelash Wale; Abel, Sebathu Tesfamichael (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven viser beregningsgangen i dimensjonering av bjelker, søyler, skjær- vegger, dekker og søylefundamenter i et kontorbygg. Dette skal gjøres på grunnlag av europeiske standarder og norske tillegg. Eurokode ...