• Approximating Global Illumination with Real-Time Ambient Occlusion 

      Fedai Larsen, Daniel (Master thesis, 2019)
      Å tilnærme global illuminasjon har lenge vært et problem sanntids applikasjoner som spill har prøvd å løse effectivt. I mange år har de beste og mest effektive teknikkene vært omgivende okklusjon algortimer basert i ...