• Scenic Dance: categorisation, hierarchisation and building capital 

      Fause, Hanna Tjelmeland (Master thesis, 2018)
      Masteroppgaven drøfter hvordan scenisk dans blir sjangerkategorisert, og hvordan dansere blir påvirket av denne kategoriseringen. Hovedfokuset er på tre dansesjangre som alle faller innenfor kategorien scenisk dans og er ...