• Hole cleaning efficiency of sweeping pills in horizontal wells 

      Faugstad, Anne Marte (Master thesis, 2019)
      Dårlig hullrensing er årsaken bak mange alvorlige boreproblemer som utfordrer planlagt operasjonstid og budsjettramme for både vertikale og horisontale brønner. Vanlig praksis er å bruke såkalte sweeping pills som rensemiddel ...