• Redesign av et vitenskapelig tidsskrift 

      Fasbender, Cecilie; Olsen, Monica (Bachelor thesis, 2002)
      Hvordan utarbeide et design som signaliserer at Norsk medietidsskrift er et veletablert og anerkjent akademisk/vitenskaplig tidsskrift? Designet må forholde seg til internasjonale sjangerkonvensjoner som gjelder denne ...