• Mekanoelektrisk respons i overflate-EMG-målinger 

      Farstad, Simen Andreas (Master thesis, 2009)
      Det er blitt utviklet en elektrode for samtidig måling av overflateelektromyografi og kontaktkraften mellom elektroden og huden. Forsøk er gjort med kontraksjon av flexor carpi radialis samtidig som ekstern kraft er påført ...