• Sikker bruk av multidose i hjemmesykepleien 

      Fallingen, Fredrik Gudbrandsen; Frich, Sunniva Elise Müller; Farmen, Marit Helmerstuen; Flagestad, Marit Kolden (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Kampanjen til World Health Organization (WHO) har et mål om å redusere medikamentrelaterte skader med 50% fra 2017-2022. Et ønskelig mål er å kunne bidra til at brukere skal kunne bo hjemme så lenge det er ...