• Security of dark net overlay networks 

      Fallang, Fredrik (Master thesis, 2022)
      I denne masteroppgaen blir det presentert en metode for å opprette desentraliserte likemannsnettverk. Ved å benytte Tor rutere på en ny måte vi kan bygge et nettverk ovenpå eksisterende infrastruktur. Systeme blir testet ...