• Utviklingshemning og depresjon - risikofaktorer 

      Fallan, Lene Engelsås (Bachelor thesis, 2019)
      Tittel: Utviklingshemming og depresjon – risikofaktorer. Introduksjon/bakgrunn: Depresjon er utbredt blant mennesker med utviklingshemning. Det kan være utfordrende for bistandsytere å oppdage og avdekke depresjon blant ...