• Prediction of Illness in Sheep on Body Temperature 

      Falck, Rickard Hole (Master thesis, 2019)
      Hvert år gresser tusenvis av sau på sommerbeite. Mens denne praksisen er god utnyttelse av utmark og har gode helsefordeler for sauen er det ikke uten problemer. Når sau er på beite blir det vanskelig å ha en god oversikt ...