• Blokkutrivningsbrudd i aluminiumsplater 

      Falao, Karl Christian (Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven er en videreføring av tidligere oppgaver på temaet blokkutrivning ialuminiumsplater. Blokkutrivningsbrudd er en kombinasjon av strekk- og skjærbrudd mellom boltehull som fører til at boltegruppen rives ut ...