• Data Aggregation, Processing and Visualisation 

      Fagralon, Rune; Sørdal, Tor-Arne; Eidsheim, Henning (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bachelor-oppgaven er skrevet av tre studenter som går automasjonsingeniør-studiet ved NTNU i Ålesund. Prosjektet ble gjennomført i vår-semesteret 2019. Oppgaven ble gitt av Seaonics, som er et selskap som leverer ...