• Proskjektering av ny mysefabrikk for Tine Midt-Norge Verdal 

      Fagervoll, Svenning Strand (Master thesis, 2010)
      Byggebransjen er i et paradigmeskifte der BIM – bygningsinformasjonsmodeller skal tas i bruk. Ved bruk av BIM får prosjekteringsgruppen en helt annen oversikt over prosjektet enn ved tradisjonell DAK prosjektering. Dette ...