• Between Privileged and Opperessed? Immigrant Labor Trajectories in Norwegian Long-Term Care. 

   Tingvold, Laila; Fagertun, Anette (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   An increase in older people coupled with growing life expectancy has created a higher demand for long-term care (LTC) services in the global North. Recruitment of staff with an immigrant background has been a solution to ...
  • Følgeforskning på «Trygghetsstandarden» 

   Isaksen, Jørn; Ågotnes, Gudmund; Fagertun, Anette; F. Jacobsen, Frode; Obstfelder, Aud (Rapportserien;04/2018, Report, 2018)
   Sammendrag Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle og prøve ut en «Trygghetsstandard» for sykehjem i fire norske kommuner: Kristiansund, Tromsø, Eidskog og Sortland, i perioden ...
  • Normtider til besvær 

   Førland, Oddvar; Fagertun, Anette; Hansen, Roar; Kverndokk, Snorre (Rapportserie;04/2017, Research report, 2017)
   KONKLUSJONER: • Reduksjonen av normtider i Bergen kommune har bidratt til en betydelig reduksjon i antall timer med hjemmesykepleie fra 2015-2016 (8,5 %). Antall brukere gikk ned med 0,3 %. Gjennomsnittlig antall tildelte ...
  • Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem 

   Isaksen, Jørn; Ågotnes, Gudmund; Fagertun, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Etablering av tjenestestandarder har til hensikt å regulere, endre og forbedre fagutøveres arbeid, noe som skal føre til at tjenestene får jevnere og bedre kvalitet. Standarder i den norske helse- og omsorgssektoren er ...