• Kundelojalitet 

      Haugen, Astri Marie Vik; Fagerli, Martine Kolsvik (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har problemstillingen: «hvordan påvirker lojalitetsprogrammer i dagligvarehandelen forbrukernes lojalitet til de respektive handelshusene» blitt analysert og drøftet. Distribusjonskjeden består av leddene ...