• Prosjektering av forskningsskip 

      Nordal, Andreas; Førde, Henriette Husevåg (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven blir det utviklet et konsept for et forskningsskip basert på kravspesifikasjoner fra Skipsteknisk AS. Formålet med oppgaven er å bistå reder i prosjekteringsprosessen av et nytt fartøy. Ulike design og ...