• Migrasjon mellom norske kommuner 

   Følstad, Hanne; Gran, Johanne (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som driver migrasjonstrømmer mellom kommunegrenser i Norge. Målet er å finne kausale sammenhenger mellom nettomigrasjon og et utvalg forklaringsvariable. I tillegg ...
  • Migrasjon mellom norske kommuner 

   Følstad, Hanne; Gran, Johanne (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som driver migrasjonstrømmer mellom kommunegrenser i Norge. Målet er å finne kausale sammenhenger mellom nettomigrasjon og et utvalg forklaringsvariable. I tillegg ...