• Funksjonstesting av relévern i digitale transformatorstasjoner 

      Evjen, Kristian Soleng (Master thesis, 2019)
      I det moderne samfunn blir folk stadig mer avhengige av strømforsyning fra det elektriske kraftnettet. Transformatorstasjoner er en sentral del av kraftnettet, da de tillater transformering mellom spenningsnivåer og er ...